De invoering van het trekkerrijbewijs is voor trekkers die geregeld op de openbare weg rijden naar tevredenheid geregeld. Voor de algemene invoering gelden ruime overgangstermijnen. In de periode tussen 2015 en 2025 krijgt iedereen met een geldig B-rijbewijs bij verlenging automatisch ook een T-rijbewijs. Buitenlanders met een B-rijbewijs kunnen alleen de T-categorie toegevoegd krijgen mits ze woonachtig zijn in Nederland. Voor de fruitteeltbedrijven met buitenlandse werknemers in de pluk, biedt deze regeling geen oplossing. Na 2025 ontstaat voor de fruitteeltsector dus een probleem. Enkele trekkers zijn uitgezonderd van de verplichting om met een T-rijbewijs te kunnen rijden. Pluktreintjes vallen hier nog niet onder. De NFO vindt dat over pluktreintjes nog geen goede afspraken zijn gemaakt en gaat hierover in overleg met de overheid.

Dit bericht is geplaatst op maandag 24 februari 2014 - 09:23