Na de 16 dialoogsessies die NFO en Rabobank organiseerden, worden nu de wensen vanuit de achterban verwerkt. NFO-voorzitter Michiel Gerritsen sprak hierover tijdens de ALV op vrijdag 16 juni. Ongeveer 15 procent van de NFO-leden heeft aan de sessies meegewerkt.
De NFO werkt aan een sectorbreed plan met twee actielijnen, namelijk ‘sterke ondernemers in hechte ketens en netwerken’ en ‘bloeiende sector met een gezond imago’. De eerste lijn omvat zes onderdelen met bijvoorbeeld opleiding en coaching voor NFO-leden. Ook het NFO-Jongerenprogramma valt hieronder. De tweede lijn omvat drie onderdelen te weten ‘duurzaamheid’;
‘campagne voor imago van de sector’ en ‘consumptiebevordering/promotie en kwaliteit’.
Om het plan doorgang te laten vinden, levert de NFO een bijdrage uit eigen kas vertelde Gerritsen, maar ook de sector wordt gevraagd te investeren. “Als we iets willen dan zullen we het zelf moeten doen. Niemand anders betaalt het.”
De dialoogsessies hadden als doel het rendement op de bedrijven te verbeteren. “Met de focus op wat kunnen en moeten we nu zelf veranderen.” In een volgende Fruitteelt leest u meer over het actieplan.

Dit bericht is geplaatst op maandag 26 juni 2017 - 09:33