De provincie Noord-Brabant heeft de investeringslijst van de POP3- Jonge Landbouwers-regeling bekend gemaakt. Daarnaast zal vanaf 11 december weer het POP3-programma voor innovatieve samenwerkingsprojecten worden opengesteld. Twee regelingen waarvan fruittelers ook gebruik van kunnen maken.
De Jonge Landbouwers-regeling is in Nederland geopend van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018. Ook de definitie voor ‘jonge landbouwer’ is in heel Nederland hetzelfde, maar de lijst met investeringen kan per provincie verschillen. Kijk op subsidiefocus.nl voor meer informatie en de investeringslijst.
Het POP3-programma voor innovatieve samenwerkingsprojecten is gericht op innovatie en duurzaamheid. In Noord-Brabant richt het programma zich op de ontwikkeling van innovaties die leiden tot een vermindering van emissies van fosfaat, nitraat, ammonium, ammoniak, of lachgas van landbouwgrond naar grond- of oppervlaktewater. Subsidies kunnen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van tenminste twee partijen, waarvan er minimaal één landbouwer (of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt) moet zijn. De aanvraagperiode loopt van 11 december tot en met 26 februari 2018. Klik hier voor meer informatie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 november 2017 - 16:03