Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt het voorstel van plattelandswoningen te steunen. Invoering van dit voorstel maakt het mogelijk om in bestemmingsplannen voormalige, agrarische bedrijfswoningen de speciale status van plattelandswoning te geven. Voor de wet behoudt de woning dan het karakter van een bedrijfswoning en de bewoners kunnen dan geen bezwaar maken tegen overlast van agrarische activiteiten in de omgeving. Nu ontstaan er problemen als een ex-boer of iemand anders in een voormalige bedrijfswoning gaat wonen omdat het dan voor de milieuwetgeving een gewone woning wordt. Agrarische bedrijven in de omgeving ondervinden daar, vanwege milieuwetgeving, hinder van en maken bezwaar. Op dat moment wordt het lastig omdat het formeel niet toegestaan is om in een bedrijfswoning te wonen als de bewoner niet op het bijbehorende bedrijf werkt.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 15 juni 2012 - 08:00