De provincie Zuid-Holland heeft de bestaande Subsidieregeling Groen Zuid-Holland voor 2018 uitgebreid met een extra paragraaf op het gebied van duurzame landbouw. De regeling is bedoeld om activiteiten die bijdragen aan groenbeleving, biodiversiteit en agrarisch ondernemerschap te stimuleren. De uitbreiding biedt extra subsidiemogelijkheden voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel. Afhankelijk van de activiteiten bedraagt het subsidiepercentage ten hoogste 50 procent van de kosten, met een maximaal subsidiebedrag van 25.000 euro. Kijk voor meer informatie op subsidiefocus.nl of zuid-holland.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 januari 2018 - 17:13