De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) trad maandag 6 januari 2014 in werking. De wijziging stond gepland op 9 december 2013. De wijziging is een besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op advies van diverse partijen. Met de inwerkingtreding van de Wet BRP vervalt het sofinummer definitief, wordt de registratie van niet-ingezetenen mogelijk gemaakt, krijgen gemeenten de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen en wijzigen de procedures rondom de aangifte van vertrek.

Voor fruittelers die werken met buitenlandse werknemers gaat dit zeker veranderingen met zich meebrengen. Voor hun buitenlandse werknemers krijgen zij te maken met de Wet basisregistratie personen. In het kort komt het er op neer dat het door de Belastingdienst verstrekken van het sofinummer verdwijnt en dat nu gemeenten een burgerservicenummer (BSN) gaan verstrekken. Dit wordt het unieke nummer voor de communicatie met de gehele overheid. Zij die al een sofinummer hebben, wordt dit nummer het burgerservicenummer.

Hoe en waar de afgifte van het BSN plaatsvindt, volgt in Fruitteelt in de komende maanden. Er zijn een beperkt aantal gemeenten verspreid over Nederland die de nummers verstrekken. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 januari 2014 - 12:54