De strenge vorst van afgelopen februari heeft veel telers extra zorgen gebracht, maar ook de financiële afhandeling baart menig teler kopzorgen. De OFH heeft de verzekerden medio februari al in een brief laten weten dat de beschikbare fondsen beperkt van omvang zijn. Vereinigte Hagel daarentegen meldt juist alle schadebedragen te kunnen uitkeren.

 

OFH:

Gert Jan van Dijk (OFH) legt uit welke verzekeringen de OFH tegen vorstschade heeft en hoe de uitkering van vorstschade geregeld is. Allereerst is er de vorstschadeverzekering die eind 2007 van start ging. De verzekering is speciaal opgericht voor telers die in 2005 zware schade opliepen en om in aanmerking te komen voor compensatie van de overheid waren zij verplicht zich gedurende vijf jaar tegen wintervorst te verzekeren. De verzekering begon met honderd deelnemers, van wie er nu nog zeventig over zijn. Wanneer alle Nederlandse fruittelers zich bij deze verzekering hadden aangemeld, had de overheid een garantstelling geboden van ruim 14 miljoen euro. Bij een lager aantal telers is de garantstelling naar rato en in het huidige geval dus slechts enkele tonnen.

Naast de vorstschadeverzekering is er sinds april 2010 ook de brede weerverzekering. Omdat wintervorst door fruittelers als een gering risico wordt ervaren, is de verzekeringsdekking voor dit risico binnen de brede weerverzekering beperkt gehouden. Op de premie kunnen telers een overheidssubsidie van maximaal 60 procent ontvangen. Bij het vaststellen van de waarde van aanplanten gaat de OFH standaard uit van een bedrag van 25.000 euro voor een hectare appels en 32.000 euro voor een hectare peren. Daarnaast geldt een verzekerd bedrag voor de aanstaande oogst.

Op dit moment is er vanuit beide verzekeringen 1,8 miljoen euro in kas om de vorstschade te vergoeden, stelt Van Dijk. Hij verwacht dat dit te weinig zal zijn om alle gedekte schade te compenseren.

 

Vereinigte Hagel:

Vereinigte Hagel heeft onder de naam Secufarm7 een verzekering in haar pakket die grofweg overeenkomt met de brede weerverzekering en ook in aanmerking komt voor subsidie van de overheid. Jan Schreuder (Vereinigte Hagel) legt uit dat de verzekeraar in diverse Europese landen actief is en dat het bedrijf garant staat voor de uitkering aan de verzekerden. “Heel Europa betaalt mee aan de telers met vorstschade”, stelt Schreuder. Dit betekent dat er voldoende geld in kas is om alle schade uit te keren. Telers kunnen bij Vereinigte Hagel zelf bepalen voor welk bedrag ze hun percelen willen verzekeren. De verzekerde bedragen per hectare lopen uiteen van 5.000 tot 40.000 euro, aldus Schreuder. Vereinigte Hagel heeft met name in Flevoland deelnemers in de Secufarm7 verzekering, maar ook elders in Nederland zijn er deelnemers.

 

Beide verzekeraars zijn momenteel bezig met het inventariseren van de schade op de bedrijven. Pas in de loop van de zomer kunnen zij de definitieve schade vaststellen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 april 2012 - 17:30