Vorige week ontving u van het KCB een brief over de indeling van uw bedrijf in het Structureel Toezicht van het KCB. De NFO kreeg van haar leden vragen over hoe de indeling nu precies tot stand komt. Het aantal bezoeken en dus ook de rekening die een bedrijf van het KCB krijgt, is afhankelijk van de risicocategorie waarin een teler (marktdeelnemer) is ingedeeld. Telers die hun gehele product afzetten via 1 RIK (Reglement Interne Kwaliteitscontrole) deelnemer (zoals een afzetorganisatie) en waarvan de RIK deelnemer heeft verklaard verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit en het toezicht worden niet ingedeeld in het structureel toezicht. Die krijgen dus ook geen rekening. De teler krijgt dan nul controlebezoeken per jaar. Op uw brief ziet u dat u dan bent ingedeeld in de risicocategorie TV (T-vijf). U valt ook onder de categorie teler als u sorteert, maar dan alleen uw eigen product! Iedere teler start bij de berekening van het aantal bezoeken met 2 punten. Als u 100% gekoppeld bent aan een RIK deelnemer dan worden er 2 punten in mindering gebracht. Deze 0 punten worden vermenigvuldigd met het aantal hectares dat u hebt (meer dan 5 hectare is 4 punten), maar hier komt dan uiteraard weer 0 uit. Zie onderstaande tabel C. Zie ook bladzijde 5 van het Structureel Toezicht document voor de uitgebreide berekening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor handelsbedrijven en pakstations geldt een andere berekening, ook gebaseerd op de scorelijst die op uw bedrijf van toepassing is (zie tabel B). Zie ook bladzijde 4 van het Structureel Toezicht document voor de uitgebreide berekening.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 februari 2015 - 13:46