De nieuwe versie van GlobalGap schrijft voor dat na het uitlopen van de knoppen geen onbewerkte mest meer mag worden uitgereden in de fruitteelt. Dit betreft dus ook het aanwenden van drijfmest. De NFO is in overleg of hiervoor dit jaar nog een oplossing kan worden gevonden.
Los van een eventuele oplossing is het raadzaam om hiervan zo veel mogelijk niet afhankelijk te zijn. Dit kan op de volgende manieren. Indien mogelijk, wendt de mest dan aan vóór dat de knoppen zijn uitgelopen. Telers van wie het GlobalGap-certificaat voor 1 juli 2016 verloopt,  kunnen een inspectie aanvragen vóór 1 mei tegen de huidige versie van de GlobalGap.  In deze versie speelt het verbod op bemesting na de bloei nog niet. Wellicht lost dit het probleem op korte termijn voor een deel van de telers op. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 maart 2016 - 17:17