De stelling van vorige poll luidde: Politiek wil beter inzicht in middelengebruik, dus goede zaak dat CBS gwb-enquêtes nu verplicht worden. U reageerde als volgt:

10 X Ja, maar het aantal geënquêteerden kan dan wel drastisch omlaag.
 5 X Misschien, maar laat kleine groep telers aan eind seizoen hun Regpro-registratie digitaal aanleveren.
35 X Nee

De nieuwe poll staat nu op nfofruit.nl. De stelling is: Ik vind social media (zoals Facebook, Twitter, YouTube) een goede manier om de fruitteeltsector te promoten bij de consument en andere organisaties.
– Ja, werkt lekker snel en kost niet veel.
– Ja, maar soms ontstaat er negatieve discussies online en dat is jammer.
– Nee, met al die digitale promotie heb ik niet zoveel.

Wat is uw mening?

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 juli 2016 - 13:21