Er zijn tal van nieuwe technieken, maatregelen en innovaties op het gebied van het reduceren van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Uit een afstudeeropdracht door twee HAS Hogeschool Den Bosch studenten (in opdracht van Bayer CropScience) blijkt echter dat sommige technieken nog niet genoeg bekend zijn of nog maar heel beperkt gebruikt worden door de fruittelers.

 In totaal werkten 605 agrariërs mee aan een online enquête die HAS-studenten Bart Kellenaers en Emiel Kusters opzette. Van dit aantal waren er 45 fruitteler met een gemiddeld areaal van 25,6 hectare. Van de geënquêteerden maken 40 telers gebruik van driftarme doppen. Enkele spuitsystemen op een rij
–   2 van de 45 fruittelers gebruiken een wannerspuit met reflectiescherm (4%)
– 22 van de 45 fruittelers gebruiken een dwarsstroomspuit) (49%)
–   8 van de 45 fruittelers gebruiken variabele luchtonderstuening (VLOS) (18%)

Bij het onderdeel spoelplaats en zuiveringssystemen valt nog wel wat winst te behalen. (zie ook het berichtje over de enqueteresultaten van de NFO Poll over emissie).
Van de 45 fruittelers hebben 9 bedrijven een spoelplaats. Verder zijn fruittelers bereid gemiddeld € 7000,- te investeren in driftreducerende toepassingstechnieken. 37 telers zijn bereid te investeren in een zuiveringssysteem zoals een Phytobac, Heliosec, Osmofilm of Biofilter.

Wat betreft emissie:
– 39 van de 45 fruittelers hebben een windsingel rondom het perceel(87%)
– 32 van de 45 fruittelers hebben een extra teeltvrije zone langs het perceel (71%)

Reinigen op verhard/onverhard terrein
NFO-beleidsmedewerkers Jaco van Bruchem: “rondom reinigen van de spuit, inwendig en uitwendig zijn veel vragen.” Dit bleek ook uit de resultaten van de enquete van de HAS-studenten. Onlangs is er via de NFO nieuwsbrief een informatiefolder verstuurd over hoe te handelen als de spuit gereinigd wordt op verharding. Als men niet op verharding de spuit reinigt, mag men twee keer per jaar op dezelfde plaats een machine reinigen. Op de NFO-website is alle informatie omtrent dit onderwerp gebundeld op de pagina emissie en drift.

In totaal hebben 605 agrariërs de enquête ingevuld, waarbij zij kans maakten op een Phytobac aangeboden door Bayer CropScience en Beutech-agro. De winnaar van de Phytobac is Landbouwbedrijf Maatschap van der Es uit Lelystad. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 16 juli 2015 - 17:46