De NFO kwaliteitsmonitor toont aan dat het uitstalleven van de Elstar op de winkelvloer in 50% in orde is, hetzelfde percentage  goede score als vorig seizoen. In 20 supermarkten, van de in totaal 39 door ons gemeten winkels, zaten er in de monsters meer dan 20% appels met een hardheid lager dan 4 kg/cm2. Dus dat gaat om 4 of meer van de 20 gekochte appels. De afzetseizoenen 2013-’14 en 2012-’13 behouden daarmee de beste score, nl. met ruim 75% van de winkels die wel Elstar met prima uitstalleven verkochten. Een twijfelachtige eer, nu de laatste 2 jaren weer een daling in het uitstalleven laten zien aan het eind van het seizoen.
De aanwezige schilvlek aantasting direct na aankoop blijkt zich niet veel uit te breiden. De aantasting is aanwezig maar na een week uitstal is  er slechts een enkele partij die zwaar in aantasting is toegenomen. Rot is het meest opvallende gebrek dat sterk toeneemt, vaak veroorzaakt door  beschadigingen aan de schil. Na uitstal zijn er toch 6 partijen met 20% of meer van de appels met rotaantasting.
Opvallend na uitstal is het aantal partijen met enkele appels met inwendige problemen.  Bij 9 van de 40 partijen heeft 10% of meer van de appels inwendige gebreken. Dit is in veel gevallen slijtage/ bruinverkleuring van het vruchtvlees en soms een eenvoudig klokhuisschimmel aantasting. De appels die deze sterke achteruitgang hebben zijn waarschijnlijk oudere appels die al langer op het winkelschap liggen. Dergelijke gebreken moeten wel voldoende goede aandacht krijgen, want voor een consument is dit zeer afschrikkend.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 april 2016 - 13:09