In 90 procent van de supermarkten werd Elstar verkocht met een prima uitstalleven, zo bleek uit de NFO kwaliteitsmonitor van februari 2016. In ca 80 procent van de bezochte supermarkten was al bij aankoop de hardheid van de Elstar prima en hoger dan 5kg/cm² gemiddeld.
Opvallend is over het geheel genomen de geringe afname van de hardheid na 1 week uitstalleven bij 18°C. De Elstar van februari behield zijn hardheid dus goed. Dit is een enorme winst ten opzichte van enkele jaren hiervoor, toen was de hardheid erg gevarieerd. Er is door de vele aandacht voor kwaliteit duidelijk een verbetering opgetreden.
In de onderstaande grafiek is bijgehouden hoe de variatie in hardheid/uitstalleven is verminderd, zodat er binnen het gemiddelde geen grote uitschieters meer te vinden zijn. Het aantal supermarkten dat niet alleen goed scoorde op het gemiddelde, maar ook individuele appels met een stabiele hardheid verkocht, is flink gestegen.
W
at verder opvalt is dat in twee van de negen gemeten supermarktformules de afname van hardheid gemiddeld iets groter is. Dit kan door meer gevarieerde versheid op het winkelschap of het ontbreken van een SmartFresh-behandelding. Een stabiele hardheid is noodzakelijk om een goede smaakwaardering van de consument te krijgen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 maart 2016 - 18:38