NFO hoofdbestuur bezoekt Zeeland
Het hoofdbestuur van de NFO heeft voorafgaande aan de vergadering een bezoek gebracht aan een tweetal bedrijven in het Zeeuwse om een inzicht te krijgen van het effect van afgelopen hitte op de hardfruitproductie. Bezocht is het bedrijf van Martijn Vogelaar in Krabbendijke en het bedrijf van Martien Steijn op zijn locatie in Hoedekenskerke. Beide bedrijven hebben een aansluiting op de landbouwwaterleiding van waterbedrijf Evides. Het watertekort door de extreme droogte van de afgelopen maanden kon hiermee voor een deel op deze bedrijven opgelost worden door water af te nemen van deze landbouwwaterleiding. Grootste probleem van deze voorziening is het capaciteitstekort op de landbouwwaterleiding. Het water is voorgezuiverd oppervlaktewater afkomstig uit de spaarbekkens in de Biesbosch die weer gevoed worden met water uit de Maas. Evides kan aan de aangesloten percelen maximaal 19.000 m3 per dag leveren. Met de droogte van de afgelopen periode is dit te weinig. Dit resulteert in te weinig druk op de leiding, in het bijzonder aan het einde van de leiding. Op beide bedrijven is sprake van een oogstreductie variërend van 10 tot 15% t.o.v. een jaar met een normaal klimaat. De huidige teelt vereist betere beschikbaarheid van water en klimaatveranderingen lijken de noodzaak alleen maar te verergeren. Volgens kringvoorzitter Olav Kavelaars kan de fruitteelt niet in Zeeland overleven met de risico’s die we de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt en nu nog meemaken. Er zijn volgens de kringvoorzitter mogelijkheden genoeg om meer en beter zoet water verder in Zeeland te krijgen. Dit hoeft niet alleen door Evides te gebeuren, maar provincie, waterschap en gemeenten hebben hier ook een rol en verantwoording in. Het hoofdbestuur van de NFO beseft terdege dat de bedrijven die geen water kunnen geven, nog een veel sterkere oogstreductie hebben dan de oogstreductie op de bezochte bedrijven. En op de omzet werkt de hitte van de afgelopen periode op twee manieren door: minder opbrengst in kilo’s en kleinere maat die ook minder betaald wordt. En dit gaat hard als je daardoor in klasse II terechtkomt.

Uitstel van betaling belasting
Boeren en tuinders die vanwege de droogte in liquiditeitsproblemen komen, kunnen uitstel van betaling van belastingen aanvragen. Het gaat om uitstel van het betalen van inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting. Dat meldt LTO Nederland op haar website. Voorwaarde is dat middels een verklaring van een accountant, financier of adviseur aan de Belastingdienst wordt duidelijk gemaakt dat de problemen een gevolg zijn van de droogte. Ook moet aannemelijk worden gemaakt dat de problemen tijdelijk van aard zijn, dat de belastingen voor een bepaalde datum worden betaald en moet de onderneming levensvatbaar zijn. De Belastingdienst kan bij het verlenen van uitstel nadere voorwaarden stellen.

Waterschapsbelasting gaat omhoog
Als gevolg van de aanhoudende droogte zal de waterschapsbelasting stijgen. Dat zegt voorzitter van de Unie van Waterschappen Hans Oosters in NRC. ”Als het extreme weer aanhoudt, gaan onze kosten omhoog en dus ook de waterschapsbelasting.” Veel waterschappen kampen met vakantieproblemen: er is minder personeel voor meer werk. “Die personele inzet heeft ook gevolgen voor de begroting”, zegt Oosters. Ook waarschuwt hij voor de hoosbuien die naar verwachting gaan vallen, waardoor “onze taakintensiviteit omhoog gaat. Het duurt nog maanden voordat het probleem van het watertekort is opgelost.”
De waterschappen bepalen de tarieven van de belasting zelf. Per waterschap kunnen de tarieven verschillen. In de herfst maken de 21 waterschappen de hoogte van de waterschapsbelasting bekend voor 2019.

Verdringingsreeks bij droogte
In het kader van de droogte heeft de overheid een animatiefilmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe het water in Nederland wordt verdeeld bij droogte.
In deze verdringingsreeks bij droogte staan kapitaalintensieve gewassen op de derde plaats en andere landbouwgewassen sluiten de reeks af op plaats vier.
Bekijk hier het filmpje.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 augustus 2018 - 18:33