Bij het bezwaar tegen de hoogte van de vergoeding van de mezenschade is in bijna alle gevallen ook bezwaar gemaakt tegen de 300 euro kosten om de schade te kunnen melden bij het Faunafonds/Bij12. In feite is dit bedrag altijd bedoeld geweest om de taxatiekosten voor een deel te vergoeden. Sinds de provincies verantwoordelijk zijn voor het Faunafonds, wordt dit bedrag als provinciale leges geïnd. Dit heeft als gevolg dat er een apart traject van bezwaar maken is dat bij de afzonderlijke provincies loopt.
Fruittelers hebben tegen de leges ook bezwaar gemaakt omdat zij 300 euro leges moesten betalen én apart nog eens de taxatiekosten. Nu de taxatiekosten volledig vergoed worden over 2017, is het in de ogen van de NFO niet zinvol meer om deze procedure voort te zetten. De NFO adviseert om het bezwaar tegen de leges in te trekken, omdat de taxatiekosten volledig vergoed worden. In feite is ons argument om bezwaar te maken tegen de 300 euro leges door de vergoeding van de taxatiekosten komen te vervallen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 juni 2018 - 14:40