Zes Utrechtse fruittelers gaan binnen het project Bestuivingsmix Fruitteelt aan de slag met de inzet van wilde bijen en andere bestuivers. Delphy en het Louis Bolk Instituut gaan samen met de ondernemers kijken welke maatregelen mogelijk zijn om het bedrijf aantrekkelijker te maken voor wilde bijen en andere bestuivende insecten.

Aan het project nemen zes fruitteeltbedrijven deel; vijf daarvan werken al jaren volgens de regels van Milieukeur/On the way to PlanetProof, één fruitteler teelt biologisch.
Binnen het project wordt gebruiktgemaakt van het model BIJen BLOEM. Deze bloem in het model heeft zeven assen, die elk een aspect van het bedrijf en de omgeving weergeven. De telers beoordelen aan de hand van deze zeven aspecten de aantrekkelijkheid van hun bedrijf voor bestuivende insecten. Daarbij kijken ze ook naar de directe omgeving van het bedrijf, en de mogelijkheden die daar liggen. Op basis van deze analyse gaan zij hun bedrijf geschikter maken voor bestuivende insecten. In het project wordt gekeken naar zowel metselbijen als zandbijen. Delphy en het Louis Bolk Instituut brengen hun kennis in over de op het bedrijf aanwezige insecten. Het eerste jaar van het project is het belangrijk om te zien wat al aanwezig is, en worden specifieke maatregelen genomen. In het tweede en derde jaar wordt de effectiviteit van de maatregelen beoordeeld.

Startbijeenkomst Bestuivingsmix Fruitteelt
Tijdens een startbijeenkomst, begin november, hebben de deelnemers kennisgemaakt met de wilde bij. Een fruitteler die al jarenlang met wilde bijen werkt, vertelde over zijn ervaringen. Met veel interesse is er gekeken naar de overwinterende cocons in de nesthuizen. Ook zijn ervaringen uitgewisseld en is er een plan van aanpak gemaakt.

Het project Bestuivingsmix Fruitteelt voor klimaatadaptatie (2018-2022) wordt gefinancierd door het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 Utrecht Samenwerking voor Innovatie en de provincie Utrecht.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 december 2018 - 16:08