Het vakonderwijs is volop in beweging. De NFO bemoeit zich er intensief mee omdat demografische ontwikkelingen een krimpende arbeidsmarkt laten zien. Jongeren worden schaarser en daarom een steeds belangrijkere doelgroep voor onderwijs en bedrijfsleven. Vanaf 2015 verwacht men een tekort aan goed opgeleide medewerkers binnen de agro- en foodsectoren waarvan de fruitteelt deel uitmaakt.

In maart 2011 tekende LTO Nederland mede namens de NFO een manifest waarin bedrijfsleven en onderwijs zich uitspreken voor ‘Goed onderwijs voor vitale agro- en tuinbouwsectoren’. Het manifest is inhoudelijk verder opgepakt in de Human Capital Agenda (HCA) van de topsectoren Agro&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen.

De overheid heeft beide sectoren aangewezen als zeer kans voor de Nederlandse economie. Fruitteelt valt onder de cluster Tuinbouw&Uitgangsmaterialen.

Activiteiten vanuit het manifest en de HCA hebben betrekking op vier speerpunten:

1/ Een leven lang leren voor medewerkers en zij-instromers (mensen die eerst in andere sectoren werkten).

2/ Het blijvend versterken van de kwaliteit van opleidingen voor de agrarische sector.

3/ Het versterken van het imago van de sectoren en het onderwijs.

4/ Het opzetten van netwerken met ondernemers, onderwijs en onderzoek.

 

De NFO was zich al geruime tijd bewust van de problematische arbeidsmarktsituatie in de sector. Daarom nam zij op 1 februari 2011 het initiatief tot de oprichting van de Fruitacademie. De Fruitacademie is een samenwerkingsverband van Helicon, Edudelta en de NFO en wil de draaischijf worden voor het landelijke aanbod fruitonderwijs. De academie zorgt voor een passend aanbod van cursussen en dagopleidingen zowel fulltime als voor de BBL-opleidingen (een dag per week naar school). Opleidingen of cursussen die zij zelf niet kan verzorgen, worden ingekocht. De vraag is leidend. Voor de algehele realisatie is samenwerking noodzakelijk met alle spelers uit het veld die kennis kunnen overdragen. Daarnaast wil de NFO dat de interactie tussen onderwijs en praktijk sterk verbeteren.

Om de fruitondernemers te ondersteunen bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoefte van hun medewerkers heeft de NFO op 1 februari 2012 voor de tijd van twee jaar een scholingsconsulent aangesteld. De consulent maakt gebruik van de ontwikkelscan, een digitale vragenlijst die snel het functioneren van de medewerker en zijn mogelijke scholingsbehoefte in kaart brengt (de ontwikkelscan is te zien op de Vakbeurs Houten in de stand van de NFO). De scholingsconsulent geeft gerichte scholingsadviezen en attendeert de ondernemer op subsidiemogelijkheden voor cursussen en/of opleidingen.

NFO vindt beide projecten geslaagd wanneer het aantal leerlingen met 50 procent toeneemt en het aantal cursussen verdubbelt.

 

Dit bericht is geplaatst op zondag 20 mei 2012 - 22:00