Staatssecretaris Martijn van Dam zal LTO Nederland, Greenport Holland en Branche Organisatie Akkerbouw binnenkort uitnodigen voor een overleg over de aanpak van elf knelpunten in de gewasbescherming. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) had Van Dam gevraagd naar zijn reactie op de brandbrief die de organisaties begin december 2016 schreven.
In de brief kaartten de organisaties onder andere de knelpunten in gewasbescherming in kleine teelten aan. Ook pleitten ze voor het behoud van biociden en het bevorderen van een gelijk speelveld in de EU.
In reactie op de vragen van Dik-Faber schrijft Van Dam dat het kabinet werkt aan de omschakeling naar een duurzame gewasbescherming, maar dat dat niet vanzelf gaat. Stappen die al zijn gemaakt, zijn de Green Deal gewasbescherming, dialoog duurzame gewasbescherming en de systeemaanpak. Daarnaast probeert Van Dam de toelating van kleine toepassingen te optimaliseren. Er zijn inmiddels mogelijkheden voor wederzijdse erkenning en er lopen acties om te onderzoeken of deze verder verruimd kunnen worden. Ook op Europees vlak – samen met Frankrijk en Duitsland – wordt gekeken naar de mogelijkheden van een zonale, Europese lijst kleine toepassingen. Ook noemt Van Dam het verlenen van vrijstellingen voor de duur van 120 dagen.
Daarnaast loopt er onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het zwaarder laten meewegen van geïntegreerde gewasbescherming bij het beoordelen van aanvragen voor vrijstellingen voor het onderdeel landbouwkundige noodzaak. Dit voorjaar zal Van Dam de kamer over de uitkomst van dit onderzoek informeren.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 februari 2017 - 21:34