Staatssecretaris Martijn van Dam steunt het voorstel van de Europese Commissie (EC) om de eerder opgelegde restricties uit 2013 voor het gebruik van neonicotinoïden te verzwaren. Hij gaat daarmee in tegen de adviezen van het Ctbg en NVWA. De NFO vindt het onterecht dat de staatssecretaris de adviezen van Ctgb en NVWA negeert. Dit standpunt van de staatssecretaris kan het definitieve einde betekenen van Admire in de fruitteelt.
Het voorstel van de EC is dat de stoffen imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam alleen nog gebruik mogen worden in kassen. Bij de evaluatie heeft de EFSA gebruik gemaakt van een nieuw nog niet goedgekeurd toetsingskader voor bijen. Over dit toetsingskader bestaat nog veel onenigheid binnen Europa. Het gevolg van het gebruik van dit toetsingskader is dat aangeleverde studies veel kritischer bekeken zijn bij de beoordeling van deze drie stoffen dan bij welke andere stof dan ook. Daarnaast gaat de EC er vanuit dat de alternatieven voor deze drie neonicotinoïden een lager risicoprofiel hebben, maar dat hoeft niet per sé zo te zijn, aldus het Ctgb. Ook de NVWA is kritisch over de effecten van dit voornemen. De NVWA verwacht dat in diverse akkerbouwmatige teelten de impact van de nieuwe maatregelen zo groot zal zijn dat plagen niet meer afdoende kunnen worden beheerst of resistentie zal ontstaan tegen alternatieve middelen.

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 juli 2017 - 19:34