De fruitteelt kan besparen op kosten voor kunstmest door gebruik te maken van varkensdrijfmest. Dat concluderen Wageningen UR Livestock Research en PPO Fruit na onderzoek dat zij uitvoerden in opdracht van het Productschap Vee en Vlees. Wel moet de samenstelling van de mestproducten constant en voorspelbaar zijn. Tot op heden varieert dit te sterk om het zonder risico’s in te zetten. Fruittelers willen dan wel geschikte machines voor het verspreiden van de mest.

Dunne fracties gescheiden varkensmest kunnen interessant zijn voor fertigatie. Het is echter nog onduidelijk of fertigatie als emissiearme techniek wettelijk wordt aangemerkt. Ook moet nog nader onderzocht worden of de bacteriën, organische stof en zouten geen problemen geven met verstoppingen van doppen en verzilting. De dikke fractie varkensmest is een goede bodemverbeteraar, maar is door het hoge fosfaatgehalte beperkt toepasbaar. Nader onderzoek moet uitwijzen of het fosfaatgehalte in blad met varkensmestproducten is te verhogen.

Meer informatie: website Wageningen UR Livestock Research.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 14 september 2012 - 13:30