De WW-premie voor 2016 heeft ministerie SoZaWe nu definitief vastgesteld. Voor korte arbeid wordt deze 6,06 % en voor lange arbeid 1,02%. Piekarbeid blijft in de categorie korte arbeid, oftewel de hoge premie. In 2015 is de premie voor korte arbeid 7,47% en voor lange arbeid 0,98%. Piekarbeid valt dit jaar onder de hoge premie. De ww-premie voor korte arbeid gaat 1,41% omlaag en die voor lange arbeid met 0,04 % omhoog. Dit is gunstig voor de fruitsector met veel korte arbeid. Niet gunstig is dat voor piekarbeid nog de hoge premie betaald moet worden.

Wat wilde de NFO?
Voor het werkloosheidsdeel wilde de NFO toe naar 1: 5 in 2016. Cumela en de Vereniging van Hoveniers hebben dit geblokkeerd. Zij willen daar pas in 2020 op uitkomen. Te laat en zet te weinig zoden aan de dijk. Ook bij 1: 5 blijft open teelten een forse netto betaler.

Hoe verder?
Voorzitter LTO-Nederland heeft recent een gesprek gehad met voorzitter Cumela en voorzitter van Vereniging van Hoveniers.  Daarin is een ultimatum gesteld van een verhouding van 1:5 voor werkloosheidsdeel in premie vaststelling WW per 2017. Via een brief hebben zij dit afgewezen.

Er is een verdere werkgroep ingesteld die de alternatieven voor het huidige systeem gaat onderzoeken. In deze werkgroep heeft Herman Bus zitting namens de NFO.
De werkgroep gaat de volgende punten in kaart brengen:

– Kunnen we niet af van het systeem van de verplichte WW verhouding van 1:5, nu zelfs nog 1:7? Is dit systeem niet achterhaald door de invoering van de WWZ?

– Kunnen we het WW-fonds voor agrarisch en groen niet van schotten voorzien? Bijvoorbeeld agrarisch apart en groen apart. Maar ook verdergaande alternatieven.

– Voor piekarbeid gaat onderzocht worden welke eisen de belastingdienst uitvoeringstechnisch stelt aan het onderbrengen van deze categorie onder de lage premie.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 19 november 2015 - 15:55