Aansluitend op de jaarlijkse open dag van PPO Fruit in Randwijk was er op de proeftuin voor het houtig kleinfruit een open avond. Deze stond onder leiding van Willem van Eldik van DLV Plant. Naast een aantal lezingen werd er ook een rondgang gemaakt over de proeftuin van het Kick.

De eerste spreker van de avond, Marcel Wenneker van PPO Fruit, ging onder meer in op de veranderende emissie-eisen voor houtig kleinfruit. Momenteel zijn veel middelen geregistreerd op basis van een zogenaamde neerwaartse bespuiting. Maar ook in het kleinfruit vinden de meeste bespuitingen met een zijwaartse techniek plaats. Het is nu nog afwachten in welke categorie het kleinfruit wordt ingedeeld. Vanuit PPO is in ieder geval een doppenclassificatie beschikbaar van alle door de proeftuin geteste venturidoppen.

Herman Helsen, eveneens van PPO Fruit, lichtte de nieuwste resultaten van het onderzoek naar de frambozenschorsgalmug toe. Vorig jaar werden de eerste spectaculaire resultaten geboekt met insectparasitaire aaltjes. Een toepassing op praktijkschaal blijkt echter toch lastiger dan gehoopt. Helsen gaf aan dat het onderzoek wel nieuwe inzichten heeft opgeleverd, waaronder het afdekken van de bodem. Binnenkort in Fruitteelt meer aandacht voor dit onderzoek.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 24 augustus 2012 - 10:00