De afgelopen weken hebben NFO, LTO Nederland, LTO Glaskracht en KAVB hun leden opgeroepen te reageren op het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Bij de sluiting van de reactietermijn, op maandag 7 mei, waren er 275 reacties ingestuurd, waarvan 75 van agrarische werkgevers. Het grote aantal reacties uit de agrarische sector laat zien dat de wet grote gevolgen heeft voor de sector.
NFO, LTO Nederland, LTO Glaskracht en KAVB voelen zich gesteund door het grote aantal reacties van leden. Zij laten op dit moment de financiële gevolgen van deze wet voor agrarisch seizoenswerk doorrekenen. De vakorganisaties blijven een stevige lobby voeren om (delen van) het wetsvoorstel van tafel of aangepast te krijgen.
Lees meer over de WAB in het bericht ‘NFO: reageer op voorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans’.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 mei 2018 - 18:56