Woensdag 25 oktober stemt het Standing Commitee for Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) van de Europese Commissie over het voorstel om de toelating van glyfosaat met tien jaar te verlengen. In aanloop naar de stemming blijven nieuwe onderzoeksresultaten en publicaties naar buiten komen die de opinie van beleidsmakers blijven bespelen.
Zo onderzocht persbureau Reuters de verschillen tussen het conceptrapport van het International Agency for Research on Cancer’s (IARC, onderdeel wereldgezondheidsorganisatie WHO) over de mogelijke kankerwekkendheid van glyfosaat en de definitieve versie van het rapport. Op diverse plaatsen werden zinnen die duiden op de onschadelijkheid van glyfosaat geschrapt, terwijl daarvoor in de plaats zinnen met een neutrale of tegenovergestelde betekenis werden geplaatst. In het definitieve rapport werd glyfosaat uiteindelijk in de categorie 2a geplaatst, wat betekent dat de stof ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is. In de conceptversie waren daarvoor geen aanwijzingen.

Een ander onderzoek over glyfosaat werd deze week door WUR gepubliceerd. Uit deze studie blijkt dat in maar liefst 45 procent van de Europese landbouwgronden glyfosaat en AMPA (het meest stabiele afbraakproduct van glyfosaat) zijn aangetroffen. Zowel de mate van voorkomen als de concentraties van AMPA waren hoger dan die van glyfosaat, tot wel 2 mg per kilo grond. (Voor bodem is er geen officiële norm, voor drinkwater is de norm maximaal 0,1 µg per liter.) “Omdat glyfosaat en AMPA als ze aan de bodemdeeltjes gehecht zijn zeer persistent zijn, bestaat er een grote kans op verdere verspreiding door bijvoorbeeld winderosie of afspoeling,” zegt de aan WUR verbonden professor Violette Geissen.
Door uitspoeling naar het oppervlaktewater zou glyfosaat in het drinkwater terecht kunnen komen. In eerder onderzoek (2012) door Horth werd vastgesteld dat glyfosaat in een derde van de monsters (in totaal 75.000) voorkwam, in concentraties tot soms meer dan 300 µg per liter. Onderzoek in 2013 wees uit dat in 44 procent van urinemonsters van 180 burgers uit 18 landen glyfosaat zat.
Geissen: “Dit leidt tot de conclusie dat de Europese Unie zo spoedig mogelijk ook normen moet opstellen voor glyfosaat en AMPA in de bodem. Het is niet verstandig de toelating van glyfosaat te verlengen”.

Nederland heeft in september bekend gemaakt het advies van het Ctgb te willen volgen en voor verlenging van de toelating van glyfosaat te zullen stemmen. Tot eind vorige week had België nog geen standpunt ingenomen. Van Frankrijk, Oostenrijk en Italië is bekend dat zij tegen een verlenging zijn. Spanje is net als het Verenigd Koninkrijk voorstander, terwijl Duitsland zich mogelijk zal onthouden van stemming.
Vandaag stemde het Europees Parlement over de toelating van glyfosaat om daarmee een signaal af te geven naar het Standing Committee (SCoPAFF) van de Europese Commissie. Het Europees Parlement pleit voor verdere restricties op de toelating in 2018 en een compleet verbod in 2022.

Tot slot is er ook nog het Europees Burger initiatief dat Greenpeace startte tegen de toelating van glyfosaat. Het burgerinitiatief werd ondertekend door 1,2 miljoen burgers en was daarmee het meest succesvolle EU-burgerinitiatief sinds de introductie ervan in 2012. Wanneer meer dan 1 miljoen EU-inwoners uit minimaal zeven landen een burgerinitiatief ondertekenen, moet de Europese Commissie dit in behandeling nemen. De termijn waarbinnen de commissie moet reageren op het initiatief is nog niet verstreken, waardoor een reactie hierop pas na de stemming valt te verwachten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 24 oktober 2017 - 18:03