De Nederlandse hardfruitsector wil samen met techniekbedrijven werken aan automatisering en digitalisering in en rond de boomgaard en aan verdere automatisering van sorteren en verpakken. Dit is in grote lijnen de uitkomst van de rondetafelbijeenkomst die NFO, FME Cluster Agri & Food en Fedecom op 5 juni hadden met betrokkenen uit de sector. Na deze eerste verkenning vindt op woensdag 19 augustus een tweede bijeenkomst plaats bij Slabbekoorn Fruit in Kapelle. De focus tijdens deze bijeenkomst ligt op de wensen ten aanzien van managementinformatie, geautomatiseerd spuiten met behulp van High Tech Sensing en automatisering in de boomgaard. In overleg zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor de vervolgbijeenkomst op augustus. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. Een vervolgdiscussie op het volautomatisch verpakken en sorteren volgt wellicht op een later tijdstip.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 augustus 2015 - 13:48