In april 2015 heeft de NFO- kring Zeeland/Noord-Brabant gekoppeld aan de innovatieagenda haar ALV georganiseerd rond het thema duurzaamheid.  Eén van de sprekers was Henk Heinhuis, directeur van stichting Veldleeuwerik. Binnen Veldleeuwerik werken akkerbouwers en hun afnemers samen aan verduurzaming. Die bijeenkomst in april leidde ertoe dat de NFO met een aantal telers een bezoek bracht aan een akkerbouwer die met deze systematiek werkt. Op donderdag 23 juli is dat bezoek samen met de betrokken telers geëvalueerd en is gediscussieerd over toepassing van de Veldleeuwerik-systematiek in de fruitteelt.  Bij de discussie was ook een Veldleeuwerik-geaccrediteerde adviseur van CZAV aanwezig. Die gaf op basis van praktijkervaring meer informatie over de werkwijze waarbij hij aangaf dat de waarde vooral zit in de kennisuitwisseling tussen de ondernemers en de nieuwe initiatieven die daaruit voortkomen.
In de discussie kwam naar voren dat telers geen behoefte hebben aan een nieuw certificaat en dat de markt duurzaam ondernemen onvoldoende wordt beloond. Toch concludeerden de telers  dat duurzaam ondernemen een blijvende trend is. Zij vinden dat de Veldleeuwerik-systematiek voldoende praktische aanknopingspunten biedt om duurzaam ondernemen binnen de fruitsector blijvend te stimuleren. Om die reden is besloten één of twee praktijkgroepen fruittelers te gaan vormen die de Veldleeuwerik-werkwijze van de akkerbouw gaan vertalen naar de fruitteelt. In de komende maanden werkt de NFO-innovatiemakelaar Patricia Hoogervorst samen met de Stichting Veldleeuwerik een plan van aanpak uit om dit na de oogst verder vorm en inhoud te geven.  Als blijkt dat de systematiek ook voor fruittelers voldoende oplevert, kunnen zij daarna bekijken of het project landelijk verbreed kan worden.
Meer informatie over de Veldleeuwerik-systematiek is te vinden op http://www.veldleeuwerik.nl/.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 juli 2015 - 16:31