Het verbod op lokmiddelen voor kraaiachtigen en de andere diersoorten op de landelijke vrijstellingslijst komt op een heel slecht moment. Juist nu richten kraaiachtigen veel schade aan in appels en peren die op het punt staan om geoogst te worden. Dit jaar veroorzaken kraaiachtigen bovendien nog eens bijzonder veel schade. Zonder de inzet van lokmiddelen is het bij slimme vogels zoals kraaiachtigen zeer lastig om ze zo dichtbij te krijgen dat de jager het dier goed binnen schootsafstand krijgt. De weidelijkheidsregels van de jagers schrijven bovendien voor dat de jager alleen een schot kan lossen als hij zeker weet dat hij het juiste dier goed treft. De uitleg lijkt daarmee in strijd met de weidelijkheidsregels.

In het Besluit bij de Wet Natuurbescherming is een passage opgenomen waarin het gebruik van lokgeluiden en lokvogels bij de bejaging van soorten op de landelijke vrijstellingslijst niet langer is toegestaan. Het ministerie heeft deze uitleg gegeven op 16 augustus en overrulet daarmee de interpretatie van verschillende provincies en eerdere uitspraken van de staatssecretaris. De NFO roept de minister van EZ op om deze uitleg nu te herzien. De sector is niet tevreden met de toezegging van EZ om er aan het eind van het jaar naar te zullen kijken,. Fruittelers ervaren nú veel schade en krijgen geen schadevergoeding voor schade die veroorzaakt wordt door kraaiachtigen. Jagers moeten dus nú in staat zijn om deze vogels effectief te bejagen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 augustus 2017 - 18:13