Deze week is per direct een verbod ingegaan voor het gebruik van Metam natrium. De reden hiervoor is dat op basis van nieuwe gegevens van het Ctgb de veiligheid voor omwonenden en in het bijzonder voor kinderen niet meer kan worden gegarandeerd. Het ministerie heeft de bevindingen van het Ctgb dinsdag 27 mei aan de Tweede Kamer medegedeeld. Tegelijkertijd is het verbod ingegaan.

Op basis van de gegevens van het Ctgb moeten telers minimaal een zone van 150 meter aanhouden tussen gevoelige objecten bij een maximale dosering van 300 liter per hectare. Toelatinghouder Certis heeft vrijdag 30 mei een actueel dossier ingediend bij het Ctgb met nieuwe onderzoeken. Het Ctgb zal deze informatie op korte termijn beoordelen. Het is nog onduidelijk in hoeverre dat tot een kleinere bufferzone dan 150 meter kan leiden. De verwachtingen daarover zijn overigens niet hoopvol. Totdat het dossier van de toelatingshouder is herbeoordeeld wordt het verbod niet opgeheven.

De NFO heeft begrip voor het instellen van deze maatregel omdat de volksgezondheid in het geding kan zijn. Ze hoopt wel dat op basis van de herbeoordeling alsnog een veilige, aangepaste toelating van Metam natrium beschikbaar kan blijven. De NFO zal hierover de komende maanden in nauw contact blijven met de toelatingshouder, de overheid en plantaardige sectoren waar voor diverse gewassen de gevolgen ook fors zijn. Indien de nieuwe, maatregel wordt omgezet in een definitief verbod, raakt dit ook de fruitteelt op zandgrond. Het is daarnaast van belang dat de zoektocht naar werkbare alternatieven een extra impuls krijgt.

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 11:48