Droogteschade.nl is een actie gestart voor landbouwbedrijven om droogteschade door grondwateronttrekking vergoed te krijgen. Waterwinbedrijven gebruiken grondwater voor de drinkwatervoorziening. Landbouwbedrijven in het beïnvloedingsgebied van een waterwingebied ontvangen daar vaak geen of te weinig schadevergoeding voor. Soms weten agrariërs niet dat er schade is. Of ze weten niet dat ze recht hebben op zo’n vergoeding of wanneer ze ervoor in aanmerking komen.
Droogteschade.nl schat dat de schade van grondwateronttrekking in Nederland jaarlijks meer dan 15 miljoen euro bedraagt. Benadeelde boeren krijgen hiervoor op dit moment zo’n 3 miljoen euro vergoed. Op grond van de Waterwet zijn drinkwaterbedrijven bevoegd om grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening te onttrekken. Daartegenover staat een bijzondere wettelijke schadevergoedingsplicht om de schade die de landbouwbedrijven lijden door grondwateronttrekking, te voorkomen of volledig te vergoeden.

Via de website droogteschade.nl kunnen landbouwbedrijven controleren of hun bedrijf in een gebied ligt waar mogelijk recht op schadevergoeding bestaat. Ieder landbouwbedrijf dat zich binnen het beïnvloedingsgebied van een waterwingebied bevindt of daarbuiten – maar wel vermoedt dat hij droogteschade lijdt door een waterwinning – kan zich aanmelden. Agrariërs die zich aanmelden, betalen geen kosten vooraf maar een resultaatsafhankelijke vergoeding uit de opbrengst die Droogteschade.nl voor ze realiseert.
Het initiatief Droogteschade.nl wordt gesteund door LTO Nederland.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 december 2018 - 16:10