In het kader van het ganzenakkoord is met de provincies een aantal nieuwe afspraken gemaakt over de tegemoetkoming van de faunaschade door het Faunafonds. Na overleg van de NFO met het Faunafonds werd duidelijk dat de zangvogelschade dit jaar op dezelfde wijze vergoed wordt als afgelopen jaar. De NFO is begonnen met het overleg over de vergoeding in 2015. Vanaf 1 oktober 2014 moeten aanvragers voor het in behandeling nemen van verzoekschriften faunaschade €300 gaan betalen. Voor fruittelers houdt dit in dat voor hen het behandelbedrag waarschijnlijk pas in 2015 ingaat omdat voor 2014 de meeste verzoekschriften voor fruitschade al wel voor 1 oktober 2014 zullen zijn ingediend. Het Faunafonds wil het zo regelen dat het bedrag betaald moet worden, voordat de taxatie plaatsvindt.

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 12:41