De Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland heeft in haar jongste vergadering de brief van de NFO inzake mezenschade als ingekomen stuk behandeld. In die vergadering is toegezegd dat deze brief, voorzien van ambtelijk advies, behandeld wordt in de komende vergadering. Deze staat voor het eind van deze maand gepland.
Met het Faunafonds en CLM heeft de NFO afgesproken dat er vervolgonderzoek komt op de krekelproef. Het onderzoek is 1 maart gestart en concentreert zich op het weren van de mezen via akoestische signalen, onder meer middels opnames van het krekelgeluid en opnames van verstoorde mezen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 3 maart 2016 - 15:18