NFO en LTO willen de vergroening binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid anders. In de voorstellen van de EU-commissie kunnen ondernemers voor toeslag voor vergroening in aanmerking komen als ze voldoen aan de volgende criteria: permanent grasland; drie gewassen telen of 7 procent ecologische zones op het bedrijf hebben.

NFO en LTO willen meer flexibiliteit en maatwerk om het voor alle ondernemers in de verschillende sectoren mogelijk te maken hier op in te haken. Deze gedachte sluit aan bij verscheidene lidstaten. Tijdens de EU-raad van landbouwministers bracht een groep lidstaten een voorstel voor een groen keuzemenu in bij de EU-commissie. De commissie kijkt daar nu positiever tegenaan zodat er enige beweging zit in het landbouwdossier GLB.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 1 juni 2012 - 15:30