De gemeente West Maas en Waal heeft terecht een vergunning afgegeven voor het gebruik van een antihagelkanon door een aantal fruittelers in Dreumel. Tot dit oordeel komt de Raad van State nadat de vergunning door omwonenden in een hoger beroep was aangevochten.
In februari 2015 verleende de gemeente West Maas en Waal een vergunning aan de betreffende fruittelers. Deze werd in april 2016 aangevochten door omwonenden en de eigenaar van een nertsenfokkerij. Zij trekken de werking van het antihagelkanon in twijfel en zijn van mening dat hagelnetten een beter alternatief zijn tegen hagel. De Hoge Raad vindt dat zowel hagelnetten als een antihagelkanon als best beschikbare techniek (BBT) in aanmerking komen en dat voor beide een vergunning verleend mag worden. Bovendien is vastgelegd dat de telers het antihagelkanon maar vier keer per jaar in werking mogen zetten en één keer voor onderhoud en testen.
Terecht heeft de rechtbank in Arnhem eerder al bepaald dat de kosten voor het plaatsen van een geluidsscherm te hoog zijn en dat het de vraag is of dit afdoende zou zijn.
Tot slot ziet de Hoge Raad geen aanleiding om verder te onderzoeken of ook dieren bescherming behoeven tegen de knallen van een antihagelkanon.
Bron: rechtspraak.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 augustus 2017 - 17:59