Afgelopen dinsdag 19 mei diende weer een zaak voor de rechter in de al negen jaar slepende kwestie rondom de anti-hagelkanonnen in de gemeente Borsele. Begin dit jaar verleende de gemeente vergunning voor de negen anti-hagelkanonnen die binnen de gemeentegrenzen staan. De Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland heeft afgelopen dinsdag een beroep ingesteld tegen de vergunning voor het kanon van Kees Zuidhof en vraagt daarmee de vergunning op te schorten. De rechter doet over twee weken een uitspraak.
ZLTO-jurist Marc Mol legt de achtergrond van deze zaak uit: “De stichting heeft vanwege de kosten ervoor gekozen maar één vergunning aan te vechten. Omdat het hier gaat om een spoedprocedure had de rechter geen tijd uitgebreid in te gaan op alle belangen die spelen. Over twee weken komt er een uitspraak, een voorlopige voorziening. Over ongeveer een halfjaar buigt een meervoudige kamer, met drie rechters, zich verder over de zaak. In voorbereiding daarop gaan we met alle partijen alle feiten en regelgeving op een rij zetten.”
In de zitting van afgelopen dinsdag werden de belangen van de fruitsector door zowel ZLTO als de teler zelf verdedigd. Van de fruitbedrijven die door de negen hagelkanonnen beschermd worden zijn 25 gezinsinkomens afhankelijk. Ook heeft de sector niet de luxe zich een jaar hagel te permitteren. Tot slot is de fruitsector van economisch belang voor de gemeente Borsele. 
Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 mei 2015 - 14:48