Staatssecretaris Mansvelt van Infrastructuur en Milieu heeft half augustus in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de belangenafweging voor het gebruik van het antihagelkanon op lokaal niveau dient plaats te vinden. Hiermee herhaalt ze het beleid dat het niet goed past om een algemene norm voor antihagelkanonnen te stellen in de algemene regels van het Activiteitenbesluit. In de laatste brief aan de Tweede Kamer beantwoordt Mansvelt de vragen van Kamerlid Geurts (CDA). Geurts stelde deze vragen mede naar aanleiding van een bericht in Fruitteelt nr. 27 over het feit dat Zeeuwse fruittelers lang moeten wachten op een vergunning voor een anti-hagelkanon.

Mansvelt wijst erop dat door een op 1 januari 2013 in werking getreden wijziging van het Besluit omgevingsrecht op lokaal niveau de antihagelkanonnen aangewezen zijn als vergunningsplichtige inrichtingen. In mei 2013 heeft Mansvelt een brief naar alle besturen van gemeenten en provincies gestuurd met als onderwerp ‘Toelichting op de toepassing van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening bij vergunningverlening voor een antihagelkanon’. Deze geeft volgens Mansvelt voldoende richting aan de mogelijkheid van het bevoegd gezag om gemotiveerd af te wijken van geadviseerde waarden en om te komen tot een optimale belangenafweging en voldoende ondersteuning bij vergunningverlening aan gemeenten. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 augustus 2013 - 12:30