De gemeente Borsele heeft ten onrechte vergunningen verleend aan negen fruittelers voor het gebruik van hun anti-hagelkanonnen. Dat is het oordeel van de rechtbank in Middelburg. Daarmee staat de al jarenlang slepende zaak tussen de telers en de stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland nu weer op winst voor de stichting. ZLTO-jurist Marc Mol is verbaasd dat de rechter het ontbreken van onderzoek naar de natuurwaarden in de Zak van Zuid-Beveland aanvoert voor het intrekken van de vergunningen. In het kader van de Natuurbeschermingswet  heeft de gemeente wel natuuronderzoek uitgevoerd, stelt Mol. De gemeente Borsele kreeg zes maanden de tijd om dit onderzoek uit te voeren. Tot die tijd mogen de telers geen gebruik maken van hun kanonnen. Mol zegt zo snel mogelijk in overleg met de gemeente te gaan om de ontbrekende gegevens compleet te krijgen. Ook moet in het onderzoek meegenomen worden of het stille hagelkanon (van Stefan Grob) als best beschikbare techniek aangemerkt kan worden. Het bronvermogen van het stille anti-hagelkanon bedraagt 84 d(B) tegenover 120 dB(A) van de vergunde anti-hagelgeneratoren.

Opvallend is dat de rechtbank meegaat in het standpunt van de gemeente dat de bedrijfsbelangen van de vergunninghouders en het ontbreken van gezondheidseffecten als zwaarwegend aangemerkt mogen worden. De rechtbank begrijpt ook dat de frequentie en de gebruiksduur van de anti-hagelkanonnen moeilijk vooraf vast te leggen zijn omdat hagelbuien onvoorspelbaar zijn. Ook gaat de rechter mee in de conclusie van onderzoeksbureau StaB dat geen rekening hoeft te worden gehouden met opstapeling van geluid van kanonnen die tegelijk aan staan.  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 maart 2016 - 19:23