LTO en Greenport Holland brachten, samen met de NFO, verkiezingsdocumenten onder de aandacht van de politieke partijen. Greenport Holland wil onder meer lage WW-premies voor kortlopend seizoensarbeid, vrij verkeer van identieke gewasbeschermingsmiddelen en het behoud van een basisaftrek binnen de MKB-vrijstelling. LTO zet onder meer in op aanpassing van het arbeidsmarktbeleid wat betreft ontslagrecht en het stimuleren van uitkeringsgerechtigden om hen aan het werk te krijgen. Ook moet de agrarische sector meer mogelijkheden krijgen om duurzame productie beter beloond te krijgen.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 22 juni 2012 - 09:30