Voor de verkiezingen in september en daarna de formatie worden verschillende lobbydocumenten opgesteld. De inbreng van de agrarische sector is geleverd via LTO Nederland en Greenport Holland. Op de voor de land- en tuinbouw belangrijke thema’s zoals arbeid, fiscaal, kennis en innovatie, energie, gewasbescherming en fytosanitair is aangegeven wat voor de sector van belang is. De NFO heeft voor de fruitteelt de volgende punten ingebracht: beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen, praktijkgerichte innovaties voor emissiebeperking en een gelijk speelveld in de EU wat toelatingen betreft. Voor arbeid vindt de NFO dat het WW-regime voor seizoensarbeid onder het lage tarief moet worden gebracht.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 4 juni 2012 - 10:00