Vanwege een verschuiving in het budget voor de directe betalingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zal de waarde van de betalingsrechten voor 2018 en 2019 lager zijn dan vooraf was vastgesteld. Een deel van het budget wordt overgeheveld naar de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering en de subsidie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). In totaal is er daardoor 30 miljoen euro minder beschikbaar voor de directe GLB-betalingen (basis- en vergroeningsbetaling, de extra betaling jonge landbouwers en de graasdierpremie).
De waarde van de betalingsrechten voor 2018 en 2019 daalt met 4 tot 4,5 procent. Dit ten opzichte van de waarde die eerder was vastgesteld. De waarde van de betalingsrechten op uw bedrijf kunt u vinden op rvo.nl in Mijn dossier bij Registraties en Betalingsrechten. Na 30 juni 2018 berekent RVO de exacte nieuwe waarde van de betalingsrechten en ontvangen ondernemers hierover opnieuw een brief.
Lees meer op rvo.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 februari 2018 - 15:35