De Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO),onderdeel van Wageningen UR, heeft over 2013 een verlies geleden van 3,4 miljoen euro. Wageningen University, het andere deel van Wageningen UR, behaalde over 2013 een positief resultaat van 2,2 miljoen euro. In 2012 bedroeg het nettoresultaat van DLO nog 6,2 miljoen euro en van Wageningen University 5,2 miljoen euro.

De onderzoekspoot DLO heeft al een aantal jaren te maken met een afnemend onderzoeksbudget. De inkomsten uit overheidssubsidies lopen steeds verder terug en daarbij is door de opheffing van de productschappen nog eens een belangrijke inkomstenbron weggevallen. De afgelopen jaren is – met succes – veel energie gestoken in de acquisitie van onderzoeksopdrachten, maar dit maakt de teruglopende inkomsten vanuit de overheid en productschappen niet goed.

Voor 2014 wordt voor stichting DLO een nettoresultaat begroot van –2,0 miljoen euro.

Niet duidelijk is wat de gevolgen voor het fruitteeltonderzoek in Randwijk zijn. Een woordvoerder van DLO was niet aanwezig voor een reactie. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 juli 2014 - 11:46