Begin november stuurt het CBS aan een geselecteerde groep telers de enquête over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De enquête wordt eens in de vier jaar gehouden en de aangeschreven telers zijn verplicht deze in te vullen. De verplichting komt vanuit Eurostat, het Europese bureau voor statistiek. Hoeveel en welke gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden in de sector is een belangrijk gegeven voor de overheid om haar beleid op te bepalen. Betrouwbare cijfers zijn onmisbaar voor een goede beleidsaanpak.

Nadat de enquête in 2016 onverwacht verplicht werd – met boetes als sanctiemiddel – is de NFO met het CBS in overleg gegaan om de vragenlijst zo praktisch mogelijk te maken voor telers. Ook zijn mede dankzij inzet van de NFO in 2016 geen boetes uitgedeeld. Hoewel de NFO geen voorstander is van een verplichte enquête zijn er wel enkele verbeterpunten doorgevoerd. Zo wordt de enquête nu niet meer tijdens, maar na het teeltseizoen gehouden. Ook is het opgeven van het jaarverbruik van gewasbeschermingsmiddelen voldoende en hoeven niet meer de maandcijfers te worden opgegeven. Een andere wijziging is dat telers middelen die ze gebruiken kunnen opzoeken in een lijst, op middelnaam en toelatingsnummer. Liever had de NFO gezien dat het CBS het mogelijk zou maken dat telers de gegevens via hun eigen registratieprogramma zouden kunnen aanleveren. Dat is vooralsnog niet gelukt vanwege juridische en praktische bezwaren. Wel blijft het CBS onderzoeken of het overnemen van bestaande registraties in 2024 mogelijk wordt.
Een andere wijziging is dat het totaal aantal gewassen waarvoor een vragenlijst moet worden ingevuld is verminderd van 57 naar 42 gewassen. Voor de fruitsector blijven dit appel en peer.

Lees meer op cbs.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 oktober 2020 - 16:39