NFO is boos over het feit dat een meerderheid van de Tweede Kamer zich vorig week heeft geschaard achter een motie van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken om een kenteken voor tractoren en landbouwvoertuigen in te voeren. De NFO heeft zich hier altijd tegen verzet omdat een verplicht kenteken als losse maatregel niet bijdraagt aan de verkeersveiligheid en leidt tot een lastenverzwaring voor fruittelers. Volgens NFO en LTO is er een prima alternatief voor het verplichte kenteken in de vorm van een vrijwillige herkenningsplaat. Dit voorstel komt voort uit de Commissie Peijs, waarvan onder andere Cumela, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland deel uitmaakten. In deze commissie waren alle partijen het er destijds over eens dat een verplicht kenteken een veel te zware maatregel is, daar lang niet alle trekkers op de weg komen. Dit geldt met name voor de fruitteelt waarin bij de oogst veel trekkers worden ingezet die slechts zeer incidenteel op de weg komen. Het moet toch mogelijk zijn om voor deze categorie trekkers een uitzondering te maken. Nu de motie is aangenomen, moet er zo snel mogelijk met verantwoordelijk minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) overleg worden gevoerd over de kentekenplaat. Lastenverzwaring voor agrarische bedrijven willen NFO en LTO voorkomen. Volgens ramingen gaat het om in totaal 49 miljoen euro per jaar.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 maart 2013 - 09:00