Verrekening en inhoudingen van bijvoorbeeld de zorgverzekering en huisvesting via de loonstrook moet ook in de toekomst mogelijk blijven. Dat is het standpunt van LTO/NFO. Vooruitlopend op een overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben beide partijen hun mening afgestemd met VNO-NCW, MKB en ABU/NBBU.

Wanneer de werkgever inhoudingen en verrekeningen niet meer mag doen via de loonstrook maakt het zaken die nu goed geregeld zijn zoals zorg en huisvesting onzichtbaar met onder meer ook het risico van hogere kosten voor werkgever en werknemer. Alle werkgeverspartijen delen die mening van LTO/NFO. Deze opvatting gaan de partijen inbrengen in het brede overleg met SZW.

Minister Lodewijk Asscher van SZW zond 4 juli een brief naar de Tweede Kamer over de aanpak van schijnconstructies en de controle rondom betaling van het minimumloon. In die brief stelde de minister voor dat verrekeningen en inhoudingen van onder andere de zorgverzekering en huisvesting niet meer mogelijk is via de loonstrook.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 september 2014 - 14:20