De NFO is alle mogelijkheden voor een behoud van Vertimec Gold aan het uitwerken. Ze heeft hierover gesprekken gevoerd met de directeur van het Ctgb en het ministerie van Economische Zaken. Nagegaan is welke mogelijkheden er zijn om Vertimec Gold te behouden. De NFO steekt in op het behoud van een reguliere toelating, maar heeft ook een vrijstelling aangevraagd. Samen met toelatingshouder Syngenta worden momenteel de geopperde mogelijkheden doorgelopen op haalbaarheid voor Vertimec Gold. De NFO heeft het Ctgb gevraagd om Vertimec Gold in ieder geval voor 2015 beschikbaar te houden, een mogelijkheid is het afgeven van een aflever- en opgebruiktermijn. Naast Vertimec Gold is gesproken over voorschriften rondom spuitdrift en grondwaterbeschermingsgebieden. Afgesproken is om hierover op korte termijn een technisch overleg te organiseren tussen NFO en Ctgb. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 15:21