De NFO inzet voor Vertimec Gold heeft succes gehad. In appel, peer, pruim (onbedekte teelt) en kers (onbedekte teelt) uitverkooptermijn tot 1 augustus 2015 en opgebruiktermijn tot 1 november 2015. Daarnaast is de toelating in de bedekte teelt van pruim en kers en in zowel bedekte als onbedekte teelt van aalbes, kruisbes, braam en framboosachtige in stand gebleven. NFO heeft meerdere gesprekken gevoerd met Ctgb en het ministerie, meegedacht met Syngenta voor een reguliere toelating en een vrijstellingsverzoek ingediend. Hiermee heeft de NFO alle partijen overtuigd dat Vertimec Gold een onmisbaar middel is voor de fruitteelt.
Door de NFO inzet kwam ruimte voor een werkbare opgebruik en aflevertermijn van een half jaar voor Vertimec Gold in appel, peer, pruim en kers. In eerste instantie was nadrukkelijk sprake dat geen gebruik meer toegestaan zou worden na de besluitvorming. Ondanks alle inspanning is de toelating van belangrijke toepassingen van Vertimec Gold in de fruitteelt wel vervallen. Het Ctgb heeft geconcludeerd dat gebruik van Vertimec Gold in deze teelten niet voldoet aan de huidige toelatingscriteria. De toelating in de onbedekte teelt van diverse houtig kleinfruit gewassen is wel in stand gebleven, maar met zeer forse voorwaarde om de spuitdrift te beperken.
Voor de bestrijding van perenbladvlo in peer en diverse mijten in meerdere fruitgewassen zal een aangepaste bestrijdingsstrategie ontwikkeld moeten worden. De NFO verwacht niet dat deze binnen een jaar beschikbaar zijn. De NFO gaat nu al aan de slag voor de aanpak in 2016. De NFO heeft daarbij de nadrukkelijke voorkeur een reguliere toelating binnen de ge├»ntegreerde gewasbescherming. Zonodig zal de NFO vrijstellingen indienen. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 april 2015 - 18:36