Het zeer waarschijnlijk niet meer kunnen inzetten van Vertimec Gold in 2015 heeft grote gevolgen voor meerdere fruitsoorten. Zo’n onverwachte en snelle intrekking, zonder een fatsoenlijke overgangstermijn is volgens de NFO onbehoorlijk bestuur. De knelpunten die door het wegvallen van Vertimec Gold ontstaan, moeten snel opgelost worden.

De NFO had de afgelopen tijd meerdere malen contact met de toelatingshouder over de zorgelijke situatie van Vertimec. De NFO heeft zich  maximaal ingespannen voor het behoud van dit middel. Het resultaat is dat de toelating in houtig kleinfruit en de bedekte teelt van steenfruit naar verwachting behouden blijft. Oplossingen voor grootfruit liggen mogelijk in andere gewasbeschermingsmiddelen en in de geïntegreerde gewasbescherming. In de afgelopen jaren zijn zowel met perenbladvlo als mijten demonstratie- en onderzoeksprojecten uitgevoerd. De informatie uit al deze projecten moet beschikbaar komen. Uit de in de afgelopen periode uitgevoerde inventarisatie blijkt dat voor 2015 geen nieuwe gewasbeschermingsmiddelen het gat van Vertimec Gold gaan invullen. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 12:51