Tijdens de Kennisdag fruit in Wageningen die vrijdag 20 november plaatsvindt gaat Henny Balkhoven (Fruitconsult) tijdens zijn lezing in het blok Grootfruit in op het gebruik van venturidoppen. Hieronder alvast een korte inleiding:
Met het gebruik van venturidoppen kan de drift op een simpele, effectieve en relatief goedkope manier sterk worden teruggedrongen. Toch hebben veel telers nog steeds hun twijfels bij het gebruik van deze spuitdoppen. In eerste instantie waren er vooral problemen met verstoppingen, waar venturidoppen erg gevoelig voor bleken.  Tegenwoordig is er vooral twijfel of met venturidoppen een vergelijkbaar goed  bestrijdingsresultaat wordt behaald. Een laatste bezwaar is de toename van zichtbaar residu bij de oogst.  In 2015 is op diverse praktijklocaties het bestrijdingseffect van venturi- en standaard spuitdoppen met elkaar vergeleken. De eerste resultaten worden gepresenteerd.
Klik hier om u voor de Kennisdag aan te melden.
 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 oktober 2015 - 14:14