Nederlandse aanbieders van de Brede Weersverzekering gaan in Den Haag en Brussel aankaarten dat beregeningskosten niet onder de dekking vallen.
Vereinigte Hagel, AgriVer en OFH noemen het onrechtvaardig dat telers met een Brede Weersverzekering die hoge kosten maken om te beregenen, geen vergoeding krijgen, terwijl telers die niet hebben beregend, wel voor schadevergoeding in aanmerking komen. De richtlijnen die de Nederlandse overheid en de Europese Unie voor de verzekering hebben opgesteld (omdat hiervoor subsidies zijn), beletten dit.
Uit het Nieuwe Oogst Opiniepanel blijkt dat deze situatie veel telers een doorn in het oog is. Het beregenen in deze droge zomer loopt flink in de papieren; bijna 20 procent van de deelnemers aan het opiniepanel gaf aan dat ze hier al meer dan € 1.500 euro aan hebben moeten uitgeven. Telers ervaren dit ook als schade, maar die mag niet worden vergoed.

Tegemoetkoming
Johan Westerik, coördinator bij AgriVer, zegt dat de verzekeraar momenteel uitzoekt of er toch een manier is om telers in de beregeningskosten tegemoet te komen. Hoe dat zou kunnen, is nog niet duidelijk. Jan Schreuder, directeur van Vereinigte Hagel, zegt dat volgens het Nederlandse verzekeringsrecht dit mogelijk zou moeten zijn.
In de Brede Weersverzekering zijn acht elementen opgenomen. Dat zijn hagel, storm, extreme vorst, sneeuwdruk, ijzel, brand door blikseminslag, extreme regenval en extreme droogte. Volgens de verzekeraars zijn hagel, storm, extreme neerslag en vorst de grootste schadeveroorzakers.

Eigen risico
Droogte heeft in de afgelopen acht jaar – de Brede Weersverzekering werd in 2010 geïntroduceerd – niet vaak tot schadevergoeding geleid, zeggen de verzekeraars. Doorgaans hebben telers bij droogte een eigen risico van 30 procent en gelden er neerslagtekortcriteria die variëren per verzekeraar.
Bij OFH, waar fruittelers zich hebben ingedekt voor droogte, heeft het merendeel een eigen risico van 50 procent. Volgens directeur Gert Jan van Dijk moet er erg veel aan de hand zijn om deze drempel te overschrijden.
Conform wat het Nieuwe Oogst Opiniepanel uitwees, melden de verzekeraars veel schademeldingen vanwege de droogte. Het percentage ligt ongeveer op 60 procent. Zo’n 2.000 bedrijven in Nederland hebben een Brede Weersverzekering.

Lees meer over de verschillen tussen de verzekeringen in het bericht ‘Droogte en Brede weersverzekering’.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 augustus 2018 - 17:06