De belangrijkste inzet van de NFO in het mineralendossier om verdere verlaging van de gebruiksnormen te voorkomen, is grotendeels gehaald. Voor verbeteringen in de gebruiksvoorschriften, waar de NFO op aangedrongen had, was geen draagvalk.

Dit concludeert de NFO uit de brief die staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken maandag 24 maart naar de Tweede Kamer stuurde en de bespreking daarvan in de Kamer op 26 maart. Hiermee werden de uitkomsten van de onderhandelingen tussen Nederland en de Europese Commissie over het Vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn duidelijk. De verslechteringen rondom derogatie en dierrechten treffen vooral de diersectoren.

De stikstofgebruiksnormen veranderen in 2014 voor de fruitteelt niet. Wel is voor 2015 een aanscherping aangekondigd op zand- en lössgronden. De NFO zet zich in om deze aangekondigde aanscherping niet voor fruitgewassen te laten gelden. De meeste fosfaatgebruiksnormen blijven voor 2014 gelijk. Alleen de fosfaatgebruiksnorm voor bouwland met een lage fosfaattoestand is verlaagd van 85 naar 80 kg/ha en wordt in 2015 verder verlaagd naar 75 kg/ha. Doordat weinig fruitteeltpercelen ingedeeld zijn in deze categorie is het effect voor de fruitteelt gering. Het is wel positief dat daarnaast hogere gebruiksnormen geboden worden als met aanvullende maatregelen aangetoond wordt dat de milieubelasting gelijk blijft. Maar de eerste signalen over de hoge eisen die gesteld worden aan het alternatief, baart de NFO wel zorgen.

Uit de brief van Dijksma blijkt verder dat zij de wensen van de agrarische sector naast zich neer legt. Hierbij gaat het om: geen generieke stikstofnormen en vrijstelling voor fosfaat uit bodemverbeteraars en champost. Daar ziet de NFO niets van terug in de voorstellen aan de Tweede Kamer. De overheid begrijpt niet wat er aan de hand is op de bedrijven.

Jaco van Bruchem

beleidsmedewerker NFO

jvbruchem@nfofruit.nl

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 mei 2014 - 13:15