ABN Amro presenteert in zijn rapport ‘Visie op Agrarisch’ een update van de visie van de bank op de landbouw. Volgens de bank zijn de vooruitzichten voor de agrarische sector gunstig vanwege de groeiende wereldbevolking en toenemende consumptie in combinatie met de sterke positie van de Nederlandse landbouwbedrijven. In het rapport geeft ABN Amro ook een analyse van en visie op de Nederlandse fruitteeltsector. Voor de komende jaren verwacht de bank dat een aantal bestaande trends in de fruitteelt zoals de schaalvergroting, de afname van het areaal en de aanplant van nieuwe appelrassen doorzet. Het belang van de perenteelt neemt verder toe, maar de groei vlakt af door de groeiende twijfel over de afzet. In een volle markt kunnen fruittelers hun marktpositie versterken door flexibele leveringen van grote afzetvolumes fruit met een constante kwaliteit, toegevoegde waarde, smaak en versgaranties. Fruittelers kunnen toegevoegde waarde creëren door te investeren in bewaring en door te koelen, sorteren en verpakken. Bewaren is wel een specialistisch vak, maar biedt de fruitteler mogelijkheden om te anticiperen op prijsfluctuaties. Het leveren van een kwalitatief goed product wordt steeds belangrijker als telers zich willen onderscheiden in een volle appel- en perenmarkt. Het volledige rapport is te vinden op de website van ABN Amro.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 14:00